Nieuws

Golf Workout gaat weer starten!!!

In het begin van 2021 direct weer fit de golfbaan op?
Bobby begeleidt en traint de ervaren en minder ervaren golfer.
Er is aandacht voor uw:
– Conditie
– Souplesse
– Kracht
– Balans
– Houding
De Golf Workout start op donderdag 1 oktober om 19:15 uur. Het is een wekelijkse training die 6 maanden duurt.
Meld u aan via het nummer 033-4800942 of via de mail info@fysioamersfoort.nl

 

Beste patiënten, cliënten, collega’s en relaties van FysioAmersfoort

Op 1 maart jl. heb ik de praktijk overgedragen aan mijn opvolgers Dieneke, Maike en Bobby . De bedoeling was dat ik nog 3 maanden zou door werken en hen begeleiden in hun nieuwe rol.Helaas stak de Coronacrisis daar een stokje voor. Ik besloot op 16 maart te stoppen met werken met patiënten. Uit zorg voor de gezondheid van de patiënten in kwetsbare groepen en uit voorzorg voor mijzelf.

Voor de nieuwe eigenaren was het natuurlijk een rampscenario. Met veel creativiteit en optimisme hebben ze zich door deze periode heen geslagen; inmiddels mogen zij het werken met patiënten weer voorzichtig hervatten.

Voor mij veranderde de planning geheel. Ik wilde tot 1 juni blijven werken en daarna afscheid nemen van patiënten, cliënten en collega’s. Omdat pas sinds 11 mei jl. patientenbehandeling, onder voorwaarden, hervat mag worden heb ik besloten hiervan geen gebruik meer te maken. Feestelijk afscheid nemen is met de huidige maatregelen op dit moment ook niet mogelijk.

Na 38 jaar FysioAmersfoort is er dus onvoorzien een abrupt einde gekomen aan mijn werkzame leven. Zonder het op dat moment te beseffen heb ik op 12 maart mijn laatste patiënten behandeld.

Ik heb mijn werk altijd met veel plezier en passie gedaan en altijd met veel belangstelling voor de mens achter de patiënt. Door zo’n lange periode heb ik hele families leren kennen in lief en leed. Dat heb ik altijd het waardevolle in mijn werk gevonden. Ieder individu met een eigen geschiedenis en een eigen verhaal.

Omdat ik niet zo maar uit de praktijk wil verdwijnen schrijf ik deze brief aan al mijn relaties van FysioAmersfoort uit de afgelopen 38 jaar. Het is voorlopig dus niet meer mogelijk van iedereen persoonlijk afscheid te nemen. Als dat in de nabije toekomst nog kan, dan zal ik dat zeker gaan doen.

We weten nu nog niet hoe het virus zich gaat ontwikkelen. Daarom wil ik nu iedereen op deze helaas wat onpersoonlijke manier bedanken voor het vertrouwen dat u in mij en in FysioAmersfoort gesteld heeft de afgelopen jaren.

En ik bedank iedereen met wie ik heb kunnen samenwerken en die op welke wijze dan ook een relatie met mij en FysioAmersfoort heeft onderhouden.

Ik wens iedereen al het goede voor de toekomst en wens ook FysioAmersfoort na deze moeilijke start het allerbeste.

Met vriendelijke groet,

Dick Molenaar

 

Begeleiding en revalidatie na een Corona-besmetting.

Veel ex-Coronapatiënten hebben verschillende klachten. Stijve gewrichten,
spierkrachtsvermindering en (grote) moeheid zijn het meest voorkomend. Daarnaast
heeft men vaak problemen met het gewicht en/of psychische klachten. Omdat het
ziektebeeld nieuw is, wordt nog gezocht naar de juiste behandelmethode.

Vanuit onze beroepsvereniging (het KNGF) en het REACH project zijn er voor de
fysiotherapie richtlijnen ontwikkeld voor de revalidatie van deze patiënten. Binnen
FysioAmersfoort werken wij volgens deze richtlijnen en adviezen. Met deze adviezen
kunnen wij een deel van deze patiënten begeleiden. Als de klachten een meer
specifieke aanpak nodig hebben, overleggen wij met de verwijzend arts of met
andere disciplines zoals de diëtist of psycholoog.

Wij maken gebruik van een speciale app. Via deze app is het mogelijk om een
beveiligde beeldverbinding tot stand te brengen. Via deze verbinding is het mogelijk
om een “veilige” intake te doen. Ook is het mogelijk om een trainingsschema te
versturen dat wij op maat kunnen maken. Zo kan er een start worden gemaakt met
bijvoorbeeld lichte ademhalings- en spieroefeningen, evenals met het geven van
adviezen met betrekking tot het hervatten en opbouwen van dagelijkse activiteiten.

Als het noodzakelijk is voor het revalidatieproces komen wij, in overleg met u, aan
huis.

Voor het veilig werken hebben wij alle benodigde beschermingsmiddelen in huis.

Als deelnemer aan het Chronisch ZorgNet hebben wij kennis van en ervaring met het
begeleiden van mensen met een chronische aandoening.

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken, bel gerust of maak digitaal alvast een afspraak!

Per 1 maart j.l. is het management van FysioAmersfoort – na 40 jaar – overgegaan van oprichter/eigenaar Dick Molenaar naar Dieneke Melissen, Maike Reijers en Bobby Vonk, allen al vele jaren werkzaam in de praktijk.
Het geplande openingsfeest van 4 april is door de Corona-maatregelen uitgesteld. Zodra de datum bekend is wordt die tijdig gecommuniceerd.

 

 

Onze collega Martine Timmer zit in het derde jaar van haar master opleiding bekkenfysiotherapie en gaat binnenkort afstuderen. Deze opleiding omvat alle vormen van klachten in en rondom het bekken. Doordat ze tot nu toe aan alle eisen heeft voldaan mag ze zelfstandig bekkenbodemfunctie onderzoek doen en bekkenbodemklachten behandelen.

Mocht u klachten ervaren op het gebied van het bekken, lage rug of heup, neemt dan gerust contact op met FysioAmersfoort op 033-4800942 of rechtstreeks met Martine via de mail op: martine.fysioamersfoort@gmail.com

 

———————————————————————————————————————————————————————————

!!!6e jaar Golf Workout gaat weer van start!!!

Wilt u ook uw spelniveau verbeteren en het risico op blessures verkleinen door middel van een sport specifieke Golf Workout?
En zo in het voorjaar van 2020 ook (weer) zo goed mogelijk op de golfbaan verschijnen? Ook dit jaar organiseert FysioAmersfoort de mogelijkheid uw golfvaardigheid op peil te houden of zelfs te verbeteren tijdens de ‘natte’ maanden.
Vanaf donderdag 3 oktober 2019 start de 6 maanden durende Golf Workout weer. Dit zal elke donderdag van 19:00-20:00 uur zijn.
Golf Workout is er voor iedereen, van beginner tot pro. Bovendien is er altijd de mogelijkheid om een gratis proefles te volgen!
Is uw interesse gewekt of lijkt het u leuk? Schijft u zich dan in op de praktijk of bel: 033- 480 09 42 of mail bobby.fysioamersfoort@gmail.com

 

———————————————————————————————————————————————————————————–

 

Sindskort hebben wij Fasciatherapie in onze praktijk. Onze collega Dieneke heeft zich gespecialiseerd in deze therapie. Mocht u geïnteresseerd zijn of er meer over willen lezen. Bekijk dan dit artikel:

Libelle fasciatherapie